Oferta

Nasza oferta obejmuje w szczególności:
 •     instalacje elektryczne,
 •     pomiary instalacji elektrycznych (pomiary ochronne),
 •     przyłącza kablowe,
 •     instalacje alarmowe,
 •     instalacje odgromowe (piorunochronne),
 •     rozdzielnie elektryczne - montaż, modernizacja, konserwacja,
 •     systemy przeciwoblodzeniowe - podgrzewane podjazdy, schody, dachy, rynny, itp.,
 •     elektryczne systemy grzewcze - ogrzewanie podłogowe, akumulacyjne,
 •     inteligentny budynek / instalacje inteligentne,
 •     instalacje UPS / zasilanie bezprzerwowe,
 •     prace na wysokości technikami alpinistycznymi.

Dodaj komentarz